Director

 • Yoshifumi Kanao

  CEO

  Yoshifumi Kanao

 • Yuji Tokunaga

  Executive Director

  Yuji Tokunaga

 • Ryohei Takehara

  Executive Director

  Ryohei Takehara

 • Takahiro Sumiyoshi

  Director

  Takahiro Sumiyoshi

 • Tatsuo Higuchi

  Director

  Tatsuo Higuchi

 • Motofumi Goto

  Director

  Motofumi Goto

 • Manabu Honda

  External Director

  Manabu Honda

 • Munekazu Nagamine

  External Director

  Munekazu Nagamine

 • Masaomi Harada

  Company Auditor

  Masaomi Harada

Executive officer

 • Tsutomu Amano

 • Makoto Kantake

 • Fusao Higuchi

 • Minoru Kashiwabara

 • Kenji Nakashima

 • Shiro Muguruma